Návštěva seniorů v domově důchodců

Letos půjdeme popřát babičkám a dědečkům do domova důchodců.

Sejdeme se u medvědů v pátek 21.12.2018 v 16 hodin. Návrat tamtéž v 17 hodin.

Akce se bude konat v krojích.