Plánované víkendovky

Prvni víkendovka bude 19. 10. – 20.10.2019 v Lipnici nad Sázavou.

Podíváme se do míst, kde začínali první skautské tábory.

Ubytování bude v místní škole.

Níže, prosím, vyplňte účast či neúčast.

Druhá víkendovka bude 16.11. – 17.11.2019 na Červánku u Žloukovic.

Podrobnosti k oběma akcím včas zveřejníme.