Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Díky Míše, která se domluvila s tetínským odborníkem na jeskyně Ladislavem Peckou ( Smrťákem), jsme si užili báječný víkend na Tetíně.
Smrťák nám již před nějakou dobou nabídl jeskyňářskou chatu na Tetíně k užívání, tak jsme toho využili.

Víkendovky se zúčastnili: Róža, Míša, Šárka, Honza, Milča, Petr, Lukášek, Adélka, Matěj, Anička F., Kristýnka, Agátka, Adam, Víťa a Stěpan.

V pátek jsme my vedoucí vyrazili na chatu, abychom v ní uklidili a připravili ji na obývání ( dlouho se již nevyužívala).
V sobotu v 10 hodin jsme se všichni sešli V Berouně na hlavním nádraží a tudorem jsem postupně všechny odvezl na chatu na Tetíně.

P1010004-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010001-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Když se všichni zabydleli, seběhli jsme z kopce ke krámu na Tetíně, kde jsme se sešli se Smrťákem, který nás odvedl ke kostelům. Tam nám vyprávěl pověst, že až se oba kostely setkají, bude konec světa. Potom jsme šli na hrad, kde jsme se dozvěděli jeho historii. Od hradu jsme se vydali ke trati, u které je Vyvěračka ( naše první jeskyně), ze které při povodních vytéká voda do Berounky.

P1010010-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010011-1-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

 

Potom jsme se vydali okolo řeky do rokle pod Tetínem k naší druhé jeskyni  Sedmisálové, kde jsme objevili vrápence ( netopýra).

P1010016-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010020-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Naproti přes rokli jsme šli k třetí jeskyni Oblézačce. Ta už byla náročnější na lezení a dost jsme se v ní umazali od bahna.

P1010034-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010033-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010037-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010050-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Potom jsme šli okolo potoka k vodopádu, u kterého byla naše poslední a nejnáročnější jeskyně Propástka. Ta není volně přístupná a Smrťák nám ji musel odemknout. Po spuštění do Propástky se všichni proplazili okolo chodby, která vedla v přímo do hlubin v podlaze k žebříku, po kterém  se vyšplhali do nádherné síně s krápníky. Já jsem mezitím zůstal u zmiňované chodby a jistil jsem ji, aby do ní nikdo neupadl. Při tom mi zhasla půjčená baterka a čekal jsem na ostatní celých 20 minut, než se budou vracet.

P1010052-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010057-225x300 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1010051-225x300 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Když jsme se dostali opět na denní světlo, vydali jsme se dobrodružnou cestou nad vodopád, kde se s námi Smrťák rozloučil a odešel za další skupinou, aby ji provedl.

Díky Smrťáku!!!

P1010059-1024x768 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009

Když jsme došli na chatu, čekal na nás pozdní oběd. Výborný gulaš, který uvařil a přivezl Luboš.
Kdo chtěl, mohl si ještě udělat buřty na ohni a potom jsme si v chatě zazpívali u kytary.

Druhý den ráno jsme uklidili, zabalili si věci a opět jsem všechny odvezl tudorem na nádraží.

P1010069-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 P1020070-300x225 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009 tetin2009 Speleologická víkendovka na Tetíně 31. 10.- 1. 11. 2009