Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Přírodní rezervaci Prokopské údolí najdeme v Praze-Hlubočepy a je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1978, zaujímá rozlohu 101,5 ha a je v nadmořské výšce 200 m.

Přírodní rezervaci Prokopské údolí tvoří mimořádně hodnotné přírodní území. Oblast je jedním z nejvýznamnějších přírodních celků v Praze. Zahrnuje krasové území s řadou geologických opěrných profilů, naleziště zkamenělin, bohaté stepní a hájová společenstva. Na severních svazích rezervace rostou habrové javořiny a černýšové dubohabřiny. Na jižních svazích pak najdeme lomy s řadou skal porostlých teplomilnými rostlinami. V oblasti rezervace se vyskytuje bohaté společenství teplomilného hmyzu, řada obojživelníků a hnízdí zde 60 druhů ptáků.

Ze stránek turistik.cz

V sobotu 30. 3. 2013 jsme se sešli v 9,15 hodin na vlakovém nádraží.
Výpravy se zúčastnili: Jana, Honza, Adam, Tarzan, Kristýnka, Verča, Anička, Vaneska, Milča, Róža, Tomáš, Nikola a její pejsek Sára.
Vlakem jsme jeli do Prahy na Smíchovské nádraží a tam jsme přestoupili na lokálku do Hlubočep. Odtud jsme se vydali do Prokopského údolí. Oblíbené místo výprav Foglarova (Jestřábova) oddílu Pražská dvojka.

První zastávka byla u jezírka, kde se natáčeli známé filmy (Pelíšky, Pan Tau). Jezírko je dlouhé 107 m a vzniklo zatopením lomu po odstřelu v roce 1905. Dali jsme si svačinku a nakrmili kačeny a labutě.

IMAG0021-1-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0022-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0023-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0025-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Za jezírkem jsme objevili malou farmu, kde byli kozy a ovce.

IMAG0031-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0029-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0036-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 1331-300x237 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Potom jsme pokračovali po naučné stezce proti proudu potoka. Objevil jsem starou štolu, raženou ještě Němci, kterou jsme prošli a pokračovali dál okolo vojenského prostoru, až ke „Koupališti“, kde jsme si udělali oheň a soutěžili jsme si v překážkové dráze.

p5-300x247 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 p6-300x233 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0041-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0043-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Koupaliště zde doopravdy bylo a to dokonce i se šatnami. A to až do roku 1960. Nad koupalištěm se nalézá prastaré Butovické hradiště, obývané už v době kamenné. Ze hřiště je vidět ve skalách jeskyně a druhá je schovaná za skalním ostrohem. Prý v jedné z jeskyní za války přebývala rodina s dětmi.
Po jídle jsme šli dále směrem k Řeporyjím. Konečně jsme sešli z asfaltky a zamířili jsme do Dalejského údolí. Došli jsme k Červenému lomu, také zvaný Opatřilka. Lom byl oblíbeným místem Jestřábova oddílu. Pražská dvojka lom nazývala „Lavor“. Lom byl jejich tábořiště a sněmovní místo. Ti, co četli knihu „Hoši od Bobří řeky“ poznají toto místo jako Rokli úmluvy. Také si toto místo filmaři zvolili k natočení seriálu Záhada hlavolamu.

IMAG0044-1-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0047-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0048-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0053-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Nad lomem je „Bojiště polámaných panáčků“, kde si všichni odpočinuli. Zatím jsem popřemýšlel, jakou využít lom k nějaké zajímavé hře. Nakonec všichni byli banditi a já lovec, a tak se všichni museli v lomu schovat a já je při procházení lomu nesměl vidět. Tarzan se schoval v trní (to to bolelo), Adam a Honza byli schovaní v jeskyni, Jana se schovala za naučnou ceduli a hrála si na turistku a malé holky, ty jsem neviděl, se schovali do křoví.

IMAG0055-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 p1-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Pokračovali jsme Dalejským údolím okolo do Holyně. Všude byly vrby (vybavil jsem si Ladovi obrázky s vodníky), a protože byly velikonoce, jal jsem se vybírat proutí na hodovačku.

 p2-300x228 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 p3-300x215 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Za Holyní jsme prošli okolo vápenky Biskup, další místo natáčení Záhady hlavolamu, a odvážili se skrz její staré budovy. Zde zrovna probíhala bitva v airsoftu, a tak jsme se drželi v chumlu a doufali jsme, že nás nezasáhne zbloudilá střela (naštěstí armáda nejspíš odpočívala).

p4-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013 IMAG0060-300x225 Výprava do Prokopského údolí 30. 3. 2013

Za vápenkou jsme se zastavili u poslední zajímavosti a to u Trunečkova mlýna. A pak už Prokopské a Dalejské údolí skončilo. Protože jsme měli ještě něco přes hodinu čas, než nám pojede vlak, tak jsme se zastavili v Řeporyjích na limču. Potom, při čekání na vlak, jsme si na nádraží zahráli šlapanou.