Metodika práce ve skautském oddíle

Pro každého vůdce je především důležité mít vizi, čeho chce v oddíle dosáhnout a stanovit si směr a cíl. Děti do oddílu vstupují, protože chtějí zažít dobrodružství, legraci, hledají přátelství, chtějí chodit do přírody, chtějí se stát indiány, kovboji a prožít všechny ty věci, co sami četli v nějaké knize a to se jim snažit splnit. Nejkrásnější je, když si vlče přivede do oddílu kamaráda, protože mu řekl: „Pojď se mnou na schůzku, zažiješ tam něco, co nikde jinde“. Důležité je pro vůdce pochopit, co děti chtějí, jaké mají potřeby. Pokud je vůdce, chce něco naučit, musí je správně motivovat a učit je v rámci her. Nemá cenu je učit uzle, stromy, zvěř a vše, co je potřeba vědět pro splnění skautské stezky, když nebudou chápat k čemu to budou potřebovat. Jak řekl J. A. Komenský: Škola hrou.

Chybou vůdce je, když chce děti učit hned na začátku schůzky.

Na jaké problémy může vůdce narazit?

 • mají spoustu energie a chvíli neposedí
 • přijdou na schůzku ze školy a učení je nezajímá
 • potřebují pohyb, aby vybily energii
 • nevědí, proč se to mají učit ( nemají motivaci)

Schůzka má být vyvážená:

 • zahrajeme si hru na vybití energie
 • pak jim povím příběh ,abych je motivoval k naučení něčeho nového
 • naučím je to
 • zahrajeme si hru s danou tématikou
 • zahrajeme si hru na to co se naučily minule

A co by měl vůdce děti v oddíle vlastně učit?

 • Především si vážit sama sebe
 • Vážit si přátelství
 • Naučit se postarat sám o sebe
 • Žít podle skautských zákonů a slibu

Jak toho dosáhnout?

 • Dobře je motivovat – příběh, hra, rozhovor. Musí se správně navnadit. Musíme je nadchnout.
 • Najít jim vzor – hrdina z knihy nebo třeba sám vůdce.
 • Nekárat – když se vlčeti nebo světlušce něco nepovede nemá jej kárat, ale poradit, jak to udělat lépe.
 • Chválit – každá pochvala zahřeje a dodá novou sílu a energii do další práce.
 • Být kamarád – když budou ostatní brát vůdce jako přítele, budou se mu svěřovat a on pochopí, jaké mají starosti a problémy a lépe jim poradí.
 • Nebát se požádat o radu někoho jiného – Když si nevím rady, požádám někoho zkušeného.
 • Když někdo přijde s nápadem, tak jej hned nezavrhovat – žádná myšlenka nebo nápad není špatná, stačí je jen doladit. Dotyčnému to zvedne sebevědomí a další elán do práce v oddíle.
 • Na konci každé schůzky ( výpravy) dát každému možnost vyjádřit se – jaká byla schůzka ( výprava), co se mu líbilo a naopak. Vůdce se může lépe zaměřit na chyby, které udělal,ale sám je neviděl. A děti při tom naučí otevřenosti.

Proč vůdce dělá tuto činnost, co mu to přináší?

 • vrací se do mládí ( chce být na chvíli také kovboj nebo indián)
 • rád pracuje s dětmi
 • to že někoho učí, učí i sám sebe
 • jsou to jiné starosti než v osobním životě a má tak možnost na své starosti na chvíli zapomenout.
 • je obětavý ( dává do toho svůj osobní čas)
 • když jde z vydařené schůzky, může si říci: „zase jsem něco dokázal“ ( na světě je nejkrásnější dětský úsměv)

Malá ale důležitá poznámka na závěr: pozor na bezpečnost

Největší odměnou pro mě je, když moje zkušenosti, které jsem někomu předal, předává další dál.