Slib a zákony

Pro skautky a skauty

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Pro světlušky

Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku, být prospěšná své vlasti  a zachovávat zákon světlušek.

Pro vlčata

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,  se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,  že každý den vykonám dobrý skutek.

Skautské zákony 

  1. Skaut je pravdomluvný.
  2. Skaut je věrný a oddaný.
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
  5. Skaut je zdvořilý.
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut je veselé mysli.
  9. Skaut je hospodárný.
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Heslo skautů

Buď připraven

Denní příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně!