Slib a zákony

Pro skautky a skauty

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Pro světlušky

Slibuji,
že se budu snažit hledat pravdu a lásku, 
být prospěšná své vlasti 
a zachovávat zákon světlušek.

Pro vlčata

Slibuji,
že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, 
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, 
že každý den vykonám dobrý skutek.

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Heslo skautů

Buď připraven

Denní příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně!