Slib a zákony

Pro skautky a skauty

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,  plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,  duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Pro světlušky

Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku,  být prospěšná své vlasti  a zachovávat zákon světlušek.

Pro vlčata

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,  se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,  že každý den vykonám dobrý skutek.

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Heslo skautů

Buď připraven

Denní příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně!